DUNIANI: MATUMIZI YA AFYA MWAKA WA , 2011 AU mwaka unaokaribia. Kiserikali na malipo ya Binafsi
HEALTH EXPEDITURE CAPITA,2011(OR nearest year)
Detail:http://dpeaflcio.org/wp-content/uploads/health-expend-2011.jpg